Boeren zijn onmisbaar voor onze voedselverzorging. Ondanks de ontwikkelingen op het gebied van kweekvlees en andere technologieën zullen we de komende decennia afhankelijk blijven van de landbouw en veeteelt. En ondanks dat deze sector nog steeds verantwoordelijk is voor ruim 25% van de uitstoot van broeikasgassen zal dit zo snel niet veranderen. In dit artikel gaan we in op welke technologische ontwikkelingen er plaatsvinden c.q. plaats gaan vinden en wat dit voor de mensheid zal gaan betekenen.

De wereldbevolking blijft groeien. De verwachtingen zijn dat we over 40 jaar met bijna 10 miljard mensen deze aarde zullen bevolken. Vertalen we dit naar landbouw en veeteelt, dan betekent dit een verdubbeling van de huidige productiecapaciteit om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende te eten en te drinken zal hebben.

In Rusland is men bezig met een experiment om koeien uit te rusten met VR-brillen. Dit zou ervoor moeten zorgen dat ze beter gehumeurd zijn en meer melk gaan produceren. Door via de VR-bril de koeien een uitzicht te geven over mooie en groene weilanden zouden ze zich beter gaan voelen en niet meer denken aan de kleine hokken waar ze daadwerkelijk in staan. Als resultaat verwacht men dan dat de melkproductie omhoog zal gaan. Of dit nu zo diervriendelijk is zou men zich kunnen afvragen.

Drones zijn inmiddels al niet meer weg te denken assistenten in de tuinbouw. Daar waar medewerkers normaal gesproken drie dagen nodig hebben om een plantage van ruim anderhalve hectare te spuiten, heeft de drone daar maar 20 minuten voor nodig. En daarbij krijgt iedere boom exact de hoeveelheid gift die hij nodig heeft. Bijkomend voordeel is dat medewerkers niet meer blootgesteld worden aan chemische stoffen. Door een combinatie van luchtonderzoek, Kunstmatige Intelligentie herkenningstechnologie en 3D-modellering is dit mogelijk.

In Afrika komt het regelmatig voor dat de gehele oogst onbruikbaar wordt door verschillende ziektes die door de lucht worden aangedragen. Ethiopië is daar een goed voorbeeld van. Als grootste producent van tarwe wordt het land regelmatig geplaagd door de zogenaamde tarweroest. Een schimmelziekte, die via de lucht wordt verspreid en ervoor zorgt dat de opbrengst van de oogst nog maar minimaal is. Er is nu echter een oplossing voor gevonden in de vorm van een vroeg waarschuwingssysteem. Door de toepassing van verschillende technologische ontwikkelingen te combineren is het mogelijk om boeren drie weken voordat de schimmel bij hun veld arriveert via SMS te waarschuwen. Hierdoor hebben ze voldoende tijd om maatregelen te nemen.

Ook de agro sector staat niet stil. Wereldwijd wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat iedereen nu en ook in de toekomst voldoende te eten zal hebben. Ontwikkelingen op een snijvlak van ICT, technologie en agro wetenschap zullen ervoor zorgen.