Hersenimplantaten zijn al lang geen sciense fiction meer. Momenteel zijn er wereldwijd ontwikkelingen die interessant zijn om eens onder de loep te nemen. Maar al deze ontwikkelingen kunnen ook een keerzijde hebben als we als mensheid daar niet op een verantwoorde manier mee omgaan. We zullen moeten voorkomen dat er door louter winstbejag een maatschappij ontstaat waarin mensen die beschikken over voldoende vermogen hun verstandelijke kwaliteiten kunnen upgraden en daardoor slimmer worden en zelfs machines of andere tools via hersensignalen kunnen aansturen. In dit artikel willen we een aantal van de ontwikkelingen laten zien die mondiaal op het gebied van hersenimplantatie mogelijk zijn met de bijbehorende toepassingen binnen de gezondheidszorg.

Protheses stuur je aan met je hersenen
Brain computer interfaces (BCI) worden momenteel al gebruikt om signalen uit te wisselen met een extern apparaat. Op deze manier kunnen mensen met een of meerdere geamputeerde ledematen hun robotprothese aansturen. Het menselijk brein is in staat om signalen uit te zenden die dan door sensoren in de robotprothese worden opgevangen en vertaald in de actie die de mens graag zou willen. Deze techniek zal de komende jaren een veel grotere vlucht gaan krijgen waardoor het ook mogelijk zal gaan worden dat mensen met hun robothand bijvoorbeeld ook dingen kunnen gaan voelen.

Verder wordt er onderzoek verricht onder meer door Neurolink om BCI in te zetten om geheugenverlies te behandelen. Denk daarbij aan ziektes zoals Parkinson en dementie. Verder zouden BCI ook kunnen worden gebruikt om zowel de cognitieve vermogens alsook de fysieke krachten van mensen te stimuleren waardoor ze “betere” mensen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan militairen. Maar inmiddels zijn er ook al diverse geluiden die laten zien dat dit ook een ontwikkeling is die zeer zorgvuldig gemonitord dient te worden om te voorkomen dat we in een samenleving terecht komen die we niet zouden willen.

Gedachtenkracht
Het laten bewegen van voorwerpen via je gedachten lijkt een episode uit een voorstelling van een goochelaar. Alleen nu maakt techniek dit mogelijk. De NexMind brainsensing maakt het al mogelijk om digitale technologie direct met je hersenen te kunnen besturen. Het is een wearable die je op je achterhoofd plaatst en door middel van je gedachten kun je digitale devices real time besturen.

Schrijven met een volledige verlamming
Hersenimplantaten kunnen ervoor zorgen dat mensen met een volledige verlamming toch kunnen communiceren met hun omgeving. Door het implanteren van twee kleine BCI’s in de hersenen van een patiënt is het mogelijk geworden dat letters die hij in zijn hoofd had zitten vertaald werden door een computer en daardoor geschreven tekst ontstond. Deze techniek is momenteel nog in een experimentele fase, maar de onderzoekers van de Stanford Universiteit hebben grote verwachtingen van hun onderzoek.

Dit zijn maar enkele toepassingen die door middel van implantaten in je hersenen ervoor kunnen zorgen dat je leven er beter van kan worden als je getroffen bent door een ziekte of een ledemaat moet missen.