Schepen die de zeven zeeën bevaren zonder dat er een mens aan boord is, volgestopt met kunstmatige intelligentie en sensoren. Een toekomstdroom? Neen want de toekomst is inmiddels al realiteit geworden. Er zijn twee stromingen op dit gebied te onderkennen. De eerste stroming is het besturen van schepen vanaf de wal en de tweede stroming is net beschreven, kunstmatige intelligentie en sensoren beslissen de vaarroute van het schip.

Schepen waar geen personeel meer aan boord is kunnen dan ook op een heel andere manier gebouwd worden, er hoeven geen kajuiten, geen kombuizen, geen toiletten en alle voorzieningen die daarmee samenhangen gebouwd te worden. Er is veel meer plek voor containers of andere materialen. Dit geldt natuurlijk alleen maar voor het goederenvervoer. Voor het passagiersvervoer zullen er nog altijd personeelsleden nodig zijn, maar dan meer in de service dan om het schip op koers te houden.

Als we kijken naar de verschillende soorten van vrachtschepen dan kan bij het ontwerp van zo’n schip al rekening gehouden worden met het soort vracht dat het straks zal gaan vervoeren. Schepen die ingezet gaan worden om vloeistoffen te vervoeren zouden dan in de vorm van een sigaar ontworpen kunnen worden. Multi.engineering is zo’n bedrijf dat momenteel nadenkt over de vormen van de schepen van morgen. Verder zullen schepen van de toekomst ook veel meer modulair gebouwd gaan worden. Is een module stuk, dan kan deze gemakkelijk vervangen worden en is het schip niet lang uit de vaart.

Ook wordt er gekeken naar de materialen waar een schip mee gebouwd gaat worden. Staal voor de romp hoeft in de toekomst niet meer. Kunststof komt op maar ook glas is een van de alternatieven die momenteel onderzocht worden. Oceanco is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van zeer luxe jachten en werkt samen met de universiteit van Gent om te onderzoeken welke mogelijkheden glas zal gaan bieden.

Op het gebied van de energievoorziening van een schip worden momenteel al stappen gezet. Zo is aandrijving door windenergie inmiddels al een experiment dat mooie successen laat zien. De zogenaamde Flettner Robots worden momenteel getest op diverse schepen. Hierdoor kan het schip door middel van elektromotoren worden voortbewogen.

Verder is waterstof een energievorm die momenteel onderzocht wordt aan de TU Delft en waar al diverse positieve resultaten over te melden zijn.

Voordat we echter veel onbemande schepen op onze rivieren, zeeën en oceanen zullen zien zal eerst de wetgeving aangepast moeten worden. Samen met de diverse schone energiebronnen kan de scheepsvaart een bijdrage leveren aan de wereldwijde reductie van de uitstoot van CO2.