In dit artikel willen we ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime in de virtuele wereld. Als we praten over de virtuele wereld dan komt al heel snel het begrip metaverse naar boven drijven. Maar wat is dat dan nu, metaverse. Metaverse is een nieuw tijdperk van het internet, gekoppeld aan virtual reality headsets. Gebruikers hebben er dan vaak ook nog toegang toe via augmented reality. In feite zie je dan een digitale wereld die niet onderdoet voor de echte wereld. Je kunt er chillen, artikelen kopen en verkopen, gamen lessen volgen etc.  

In de echte wereld komt steeds meer cybercriminaliteit voor, en de criminelen hebben inmiddels ook de virtuele wereld ontdekt. Ook in de virtuele wereld wordt er al op veel plaatsen betaald met cryptovaluta, die in de echte wereld echt geld waard is. Hacken van bijvoorbeeld metaverse avatars komt steeds vaker voor. Criminelen kunnen dan via het hacken van VR-brillen of fysieke bodysuits gemakkelijk aan bijvoorbeeld creditkaartgegevens van een persoon komen. Of aan strategische gegevens van een bedrijf, of een bedrijfsproces verstoren. Bij het hacken van zo’n bodysuit krijgen de cybercriminelen toegang tot heel veel gegevens van de drager ervan. Bijvoorbeeld kunnen ze je biometrische gegevens stelen, met alle gevolgen van dien. Maar ook het hacken van spraakopdrachten van VR- en AR headsets levert de criminelen waardevolle informatie op.

Voor de cybercrimineel is een aanval op een metaverse van een bedrijf een winstgevende activiteit. Bedrijven zijn zich er nog te weinig bewust van wat cybercriminelen allemaal kunnen. In de metaverse van een bedrijf staan bijvoorbeeld klantgegevens. Bedrijven beschikken over het algemeen over een groter budget dan een individu en daardoor is het voor de cybercrimineel veel interessanter om een de metaversie van een bedrijf, waarbij de omvang niet zo van belang is, aan te vallen.

Ook terreurgroeperingen maken inmiddels al gebruik van de metaverse en niet alleen voor ronselpraktijken maar ook voor het verspreiden van propaganda en fakenieuws. Verder wordt de metaverse inmiddels al gebruikt voor witwaspraktijken en ook voor mensenhandel.

Het handhaven van de wet in de metaverse staat nog in de kinderschoenen. Er zijn wel al tal van initiatieven waarbij de rechtshandhaving inmiddels deel aan het uitmaken is van de metaverse. Interpol heeft een metaverseruimte voor internationale wetshandhaving. Deelnemers kunnen daar deelnemen aan politietrainingen. Maar ook de Nederlandse, Noorse en Franse politie hebben inmiddels de metaverse ontdekt en zijn daar actief op. De Noorse politie bijvoorbeeld is online actief op gaming- en streamingsplatforms terwijl de Franse politie in het onlinespel Fortnite een aparte ruimte hebben gecreëerd waar kinderen zich kunnen melden als er sprake is van misbruik of als ze vragen hebben.

Er is zelfs al een virtuele rechtbank in de metaverse. Voorlopig alleen maar voor cybercriminelen die onderling een vete hebben. Deze kunnen ze dan voorleggen aan een onafhankelijke “rechter” die dan recht spreekt. De minister van kunstmatige intelligentie van de Verenigde Arabische Emiraten heeft al gesteld dat cybercriminelen op eenzelfde manier gestraft zouden moeten worden als misdadigers in de echte wereld. 

Voordat het echter zover is dat de pakkans van cybercrime criminelen groot zal gaan worden, zal de wetgever er alles aan moeten doen om ook de pakkans van cybercriminelen die opereren in de fysieke wereld veel groter moeten worden. Hiervoor is internationale samenwerking nodig en niet ieder land heeft er belang bij dat cybercriminelen gepakt worden.