Telemidicine en telehealth zijn twee begrippen die tegenwoordig steeds vaker gebruikt worden binnen de gezondheidszorg. Telemidicine betekent dat er klinische diensten door artsen of verpleegkundigen worden verricht zonder een direct contact met de betreffende patiënt. De dienstverlening verloopt via computers of andere vormen van mobile device. Hierdoor hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis of naar de artsenpraktijk te komen. Ook kunnen artsen op afstand de toestand van patiënten monitoren en via mobile devices verpleegkundigen opdrachten geven m.b.t. patiëntenzorg. Telemidicine wordt momenteel al breder binnen de gezondheidszorg toegepast.

Telehealth gaat nog een stapje verder dan telemidicine, hieronder vallen ook alle handelingen die niet direct medisch hoeven te zijn, zoals de administratie die betrekking heeft op een patiënt.

Telemidicine zal in de toekomst steeds vaker gebruikt gaan worden omdat het tal van voordelen biedt. Niet alleen voor de patiënt, zijn naaste omgeving maar ook voor de gezondheidszorg in zijn geheel. Enkele voordelen zijn, minder reisbewegingen voor de patiënt, scheelt in de CO2 uitstoot, minder kans op besmetting door het verplegend personeel indien er sprake zou zijn van een besmettelijke ziekte en zo zijn er nog tal van andere voordelen te benoemen.

Telemidicine wordt momenteel al veel ingezet binnen de preventieve gezondheidszorg en de monitoring van patiënten op afstand. Hierdoor kunnen de zorgverleners efficiënter en effectiever hun werken en het levert ook minder last op voor de betreffende patiënt.

Telemidicine zal ook zorgen voor een kwaliteitsimpuls binnen de gezondheidszorg. Voor patiënten in de zin dat de gezondheidszorg breder toegankelijk zal zijn en voor artsen en verplegend personeel is telemidicine een uitkomst omdat de virtuele consulten ervoor zorgen dat ze meer patiënten kunnen helpen.

Er zijn inmiddels ook al diverse aanbieders van apps die goed toepasbaar zijn bij het gebruik van telemidicine. Een van deze apps is ontwikkeld door AMD Global midicine. De ervaringen die inmiddels verzameld zijn laten zien dat zowel de patiënt als de zorgverlener heel erg tevreden zijn met de mogelijkheden die via de app worden geboden.

Ook binnen de intensive care wordt telemidicine steeds vaker ingezet. Artsen kunnen plaats onafhankelijk hun collega’s van advies dienen bij bijvoorbeeld belangrijke en ingrijpende operaties, maar ook assisteren bij operaties door de inzet van onder meer HD-camera’s.

Addison, door Electronic Caregiver in de markt gezet helpt in ziekenhuizen om personeelstekorten op te vangen. Addison is een 3D animatie die ingezet kan worden bij chronisch zieke patiënten, maar ook bij kinderen. Addison helpt bij het herinneren dat men zijn medicatie moet nemen, biedt 24/7 noodhulp en houdt de vitale functies van de patiënten bij. Deze laatste kunnen real time met de zorgprofessionals gedeeld worden. Hierdoor kan bij een eventuele calamiteit veel sneller ingegrepen worden.

Al met al interessante ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat de werkdruk bij het zorgpersoneel minder zal worden, de zorgkosten omlaag kunnen en voor degene die zorg nodig hebben, deze breder toegankelijk zal gaan worden.