Kunstmatige Intelligentie

Politiediensten over de gehele wereld gebruiken tegenwoordig steeds vaker kunstmatige intelligentie (KI) waarmee ze de mogelijkheid hebben om misdaden die gepland zijn te voorkomen. Dit lijkt misschien wel onmogelijk maar er zijn al verschillende algoritmes ontwikkeld die zeer veelbelovend zijn op dit gebied. Zo heeft de universiteit van Chicago op basis van openbare gegevens over misdrijven waar sprake was van geweld en eigendomscriminaliteit zo’n algoritme ontwikkeld. Het model leert patronen te onderkennen die gebaseerd zijn op tijd en plaats en kan op basis van deze patronen met een nauwkeurigheid graad van bijna 90% voorspellen wanneer er een dergelijke misdaad plaats zal vinden en dat een week voordat de misdaad daadwerkelijk plaats zal vinden.

Niet alleen in de USA vinden deze ontwikkelingen plaats, ook in Groot-Brittannië is men druk aan de slag met KI om op basis van modellen huiselijk geweld, stalking en eerwraak te voorspellen. De Britten hebben hiervoor het DASH-tool ontwikkeld. DASH staat voor Domestic Abuse, Stalking and Honour Based Voilence. De input voor het systeem gebeurt op basis van eerder gepleegde misdrijven. Het systeem analyseert deze gegevens en kan dan op basis van deze analyses voorspellingen doen.

Natuurlijk zijn er ook tegenstanders van het gebruik van dit soort softwareprogramma’s en willen het gebruik hiervan verbieden omdat mensenrechtenschendingen in de hand zal gaan werken. De Chinese overheid maakt massaal van dit soort software gebruik om de sociale controle op haar bevolking te kunnen houden.

Moderne politieauto’s

Politieauto’s worden ook steeds slimmer. In Australië worden deze slimme auto’s door de wetshandhavers ingezet. In Dubai heeft men een slim politiebureau in gebruik genomen. Daar kunnen burgers, zonder met een agent van vlees en bloed in contact te komen, bepaalde zaken afhandelen. Verder maakt het politiekorps van Dubai ook gebruik van politieauto’s die uitgerust zijn met slimme camera’s. Deze registreren kentekens en op basis van de inzet van KI worden er dan koppelingen gelegd. Bij een match kunnen de agenten meteen in actie treden.

Drones

Het werk van de politie wordt door de inzet van drones wereldwijd ook een stuk eenvoudiger. Drones kunnen gemakkelijk worden ingezet om grote stukken snelweg te bewaken en asociaal rijgedrag kan op deze manier veel sneller ontdekt en bestraft worden. Maar ook bij ongelukken kunnen drones een belangrijke rol spelen. Zij geven de agenten die nog niet terplekke zijn een goed beeld van de verkeerssituatie en deze kunnen dan alvast op basis van deze beelden bepaalde maatregelen treffen. Politiediensten in Israël maken hier al optimaal gebruik van.