Schadeclaims zijn zaken waar je als producent nachtmerries van krijgt. Niet alleen door het financiële verlies dat zulke claims meestal met zich meebrengen, maar nog erger dat je goede naam aangetast is. Niet voor niets zijn er wereldwijd, met name in de automotive industrie, terugroepacties. Maar ook bij de consumentengoederen zien we dit steeds vaker gebeuren.

Een generieke oorzaak van deze terugroepacties is niet aan te wijzen. Wel kan gesteld worden dat partners in de toeleveranciersketen niet altijd volgens de afgesproken normen en standaards hun processen en procedures hebben ingericht. Kwaliteit wordt steeds belangrijker, vooral omdat de producten technisch steeds ingewikkelder worden.

Voor deze ketenaansprakelijk en het voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een schadeclaim heeft PIEK een aantal services in huis.

Op de eerste plaats onze consultancytak. PIEK kan u terzijde staan in de onder meer de volgende situaties;

 • Geven van een second opinion in geval van een verschil van mening tussen leverancier en afnemer.
 • Technische analyse van een product.
 • Beoordeling van de kwaliteit van een product etc.
 • ESD Audit, PB en PBA proces audits
 • COP & COC
 • PB Design validatie volgens de IPC normen

Op de tweede plaats beschikt PIEK over een testcentrum voor waar u uw producten en de producten van uw toeleverancier kunt laten testen of deze voldoen aan de afgesproken normen en standaards. Testen die PIEK voor u kan uitvoeren zijn;

 • Surfaces Characterization
 • Chemical Laboratory
 • Compliance with RoHS Directive and Environmental Analysis
 • Shock and Vibration
 • ESD Measures (ElectroStatic Discharge)
 • Rework and Repair Processes for Microelectronics
 • Qualification / Validation of Materials and Processes
 • Failure Analysis
 • Statistical Analysis of Product Design, Process and Reliability
 • Dimensional Analysis
 • Reliability Analysis for Processes and Products Counterfeiting of Electronic Components

Op de derde plaats is PIEK als een van de weinige IPC opleidingscentra wereldwijd gecertificeerd voor de Validatie Service van IPC. Deze service is op zowel materiaal- als op procesniveau, de QPL (Qualified Proces List), op productniveau en de QML (Qualified Manufacturers List), op leveranciersniveau.

Wilt u meer weten over onze services, bel direct 045 570 33 33.