De gezondheidszorg in de toekomst zal heel anders uit zien. Of we dan nog huisartsen of algemene ziekenhuizen hebben is maar de vraag. Kijken we naar de ontwikkelingen die vandaag de dag al plaatsvinden en extrapoleren we deze naar de toekomst, dan is healthcare, voorzien van kunstmatige intelligentie en vormen van integratie van big data. Big data zullen aan elkaar gekoppeld worden en vormen op deze manier super data. En dit is ook noodzakelijk. Dagelijks vinden er nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen plaats op het gebied van de gezondheidszorg. Niemand is in staat om deze ontwikkelingen bij te houden. Daarvoor is de integratie van big data naar super data een gezonde zaak.

Medisch specialisten kunnen hierdoor steeds op de hoogte zijn van de meest recente kennis en technologie. Hiervan profiteren dan de patiënten. De koppelingen van slimme devices die onze primaire lichaamsfuncties monitoren en advies geven zullen, gekoppeld aan de smartphone, een onderdeel vormen van ons dagelijks leven.

Een van de technologieën waaraan momenteel gewerkt wordt is de zogenaamde skinput technologie. Skinput maakt gebruik van een bio-akoestische waarneming. Koppel je dit aan de pico projector, dan kan er een gebruikersinterface op de huid van de mens geprojecteerd worden. Je kunt in feite door deze technologie bv het toetsenbord van je mobile telefoon in de palm van je hand zichtbaar maken. Of andere zaken die je zou willen. Hierdoor kunnen de devices steeds kleiner worden.

Ook deze ontwikkelingen vormen een uitdaging voor de elektronische verbindingsindustrie. Kleinere medical devices, die steeds geavanceerder en gecompliceerder worden vragen ook steeds meer van de mensen die deze moeten samenstellen, onderhouden en repareren. Uitstekend opgeleide medewerkers zorgen dan voor het concurrentievoordeel. PIEK, de opleider voor de elektronische verbindingsindustrie, is bij de tijd. De trainers van PIEK zijn steeds op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen uw vakgebied, en laten deze kennis in de opleidingen aan bod komen. Wilt u ook duurzaam uw concurrentievoordeel veilig stellen. Kijk dan naar de opleidingsmogelijkheden die PIEK u kan bieden.