Over 30 jaar zullen er een kleine 10 miljard mensen onze aarde bevolken. Deze mensen willen allemaal eten en drinken. Met de ontwikkeling van kweekvlees zou je kunnen denken dat er voor de veeteelt in de toekomst geen emplooi meer zou zijn. En het zou beter zijn voor ons milieu. Echter zo snel gaat de ontwikkeling niet en de vleesindustrie is een zeer machtige lobby. Politici over de gehele wereld vinden het moeilijk om tegen deze lobby op te boksen. Gelukkig zijn er ontwikkelingen op het gebied van de veeteelt en ook op het gebied van de landbouw die ervoor gaan zorgen dat de landbouw en veeteelt van de toekomst milieuvriendelijker gaat worden, en vooral efficiënter en effectiever. In deze bijdragen willen wij u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Een van de ontwikkelingen om de landbouw efficiënter en effectiever te maken is het platform Azure FarmBeats. Dit is een platform voor digitale landbouw en is geheel op de cloud gebaseerd. Doordat alles is gedigitaliseerd zorgt dit systeem ervoor dat de boer steeds een real time inzicht heeft in de status van zijn bodem en de daarin bevindende planten. Denk daarbij aan het lucht en vochtgehalte en verder aan het stikstof- en het koolstofniveau. Al deze gegevens worden geanalyseerd en door de inzet van kunstmatige intelligentie en de toepassing van machine learning krijgen de boeren een steeds beter beeld van hun gewassen en kunnen hun landbouw verder optimaliseren.

Koeien of varkens uitrusten met een hartslagmeter of een 5G halsband. Utopie? Neen, realiteit. Er lopen al diverse initiatieven op dit gebied. In Zweden zijn koeien uitgerust met een RFID chip en kunnen op basis van de daarin opgeslagen data van en naar de stal worden gedirigeerd door inzet van een drone. Varkens uitgerust met een hartslagmeter en verbonden met een computer geven de varkenshouder informatie voor de gezondheidstoestand van het betreffende dier voordat er eventuele problemen gaan optreden. Door het meten van de hartslagfrequentie krijgt de boer inzicht in het wel en wee van het dier. Heeft het stress, koorts of wordt het ziek. Preventie is hier het toverwoord. Voordat het dier echt ziek wordt heeft de veehouder al kunnen ingrijpen. Rust je koeien uit met een slimme 5G halsband en je weet alles van de koe. Hoeveel ze eet, hoeveel melk dat ze geeft. Een Engelse boer is hier mee aan de slag en het geeft interessante resultaten.

Stadsboerderijen zullen ook ons toekomstbeeld gaan bepalen. Met bijna 10 miljard mensen op de aarde zal er steeds minder ruimte over blijven voor landbouw. Een initiatief om stadslandbouw te realiseren is LettUsGrow. Zij gebruiken ledlicht om de verschillende gewassen sneller en op de meest verschillende plaatsen te laten groeien.

Gaat de boer verdwijnen? Wij denken van niet. Wel zal het boerenwerk steeds meer gerobotiseerd gaan worden. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning zal de boerderij van 2050 er heel anders uitzien dan in 2020.