Algoritmes zijn niet meer weg te denken uit ons leven. We accepteren deze en maken er grif gebruik van c.q. wij worden er grif door gebruikt. Social Media platforms weten er alles van, maar ook bedrijven, de overheid en uiteraard criminelen maken gebruik van algoritmes. Ze kunnen erg handig zijn en ons leven eenvoudiger of gemakkelijker maken. Denk maar bijvoorbeeld aan het navigatiesysteem in je auto. Door realtime verkeersinformatie kun je files etc. omzeilen. In dit artikel wil PIEK een aantal onderwerpen toelichten waar algoritmes een rol bij spelen.

Klanten vasthouden met behulp van algoritmes
Wat zou het fijn zijn als je het moment wist dat een klant zou besluiten om geen klant meer te willen zijn en dat je hem dan op dat moment een aanbod zou kunnen doen waarop hij geen nee zou kunnen zeggen. Algoritmes in de vorm van zogenaamde churnmodellen helpen hierbij. Zij kunnen op basis van het gedrag van de klant redelijk nauwkeurig voorspellen wanneer een klant van plan is om geen klant meer te willen zijn. Maar algoritmes in churnmodellen kunnen voor meer marketinggerichte acties worden ingezet. Door de inzet van deze modellen zullen acties vele malen effectiever en efficiënter gaan worden, wat weer zal bijdragen aan de winstgevendheid van het bedrijf. Grote organisaties maken momenteel al driftig gebruik van deze techniek.

Boeven vangen met algoritmes
Opsporingsdiensten over de gehele wereld beschikken al over diverse methodes om criminelen te pakken te krijgen. Gezichtsherkenning is een van deze methodes. In sommige landen wordt deze software ook gebruikt om de inwoners van het land te controleren, denk bijvoorbeeld aan China. Momenteel wordt er door Daan Sutmuller een softwarepakket ontwikkeld waarmee bewijsmaterialen kunnen worden beoordeeld. Alle bewijsmaterialen die bij een misdrijf worden verzameld kunnen met behulp van de algoritmes in het softwarepakket worden geanalyseerd en leveren input die door het onderzoeksteam kan worden gebruikt om de dader of daders te achterhalen.

Algoritmes ontwerpen gebouwen
De Coronapandemie heeft ons geleerd dat kantoortuinen geen bestaansrecht meer hebben. Wetenschappers hadden dit al enkele decennia geleden aangetoond, maar door deze pandemie is de mensheid nogmaals met de neus op de feiten gedrukt. 1,5 Meter afstand houden van elkaar en toch een efficiënt en effectief kantoorgebouw inrichten is geen sinecure. Algoritmes kunnen hierbij helpen, waarbij het derde element, een afgewogen energieconcept het derde element is dat toegevoegd kan worden aan de ontwerpfase.

Algoritmes bepalen nemen nu al een grote plaats in in ons leven. En in de toekomst zullen algoritmes steeds bepalender gaan worden. Belangrijk hierbij is wel dat er veiligheidskleppen worden ingebouwd door de wetgever zodat de individuele mens niet het slachtoffer gaat worden van algoritmes die niet op de juiste manier zijn geprogrammeerd of verkeerde informatie opleveren.