“Interessant”, “veel geleerd vandaag”, “ nieuwe inzichten gekregen”, “boeiende sprekers”, dit is maar een kleine impressie van de commentaren die de deelnemers aan de IPC-PIEK dag hebben gegeven.

De keynote spreker, Bhanu Sood, commodity risk manager assessment engineer van NASA Goddard Space Flight Center gaf gedurende zijn interessante, interactieve en boeiende lezing in een inkijk in de ervaringen die hij en zijn collega’s hebben opgedaan bij NASA met betrekking tot PCB’s en de foutanalyses.

De deelnemers waren hier zeer van onder de indruk. Rob Walls, managing director van PIEK: “ Het is indrukwekkend om te horen hoe men door op de juiste manier met foutanalyses aan de slag te gaan, veel problemen in de toekomst kunt voorkomen”.

Bhanu Sood zei na afloop dat hij genoten had van de interactie met de deelnemers en de vele vragen die er gesteld werden. Ook Philippe Léonard, directeur IPC Europa, sprak van een zeer geslaagde IPC dag en gaf aan dat er in de toekomst meerdere iPC dagen, in samenwerking met PIEK, zullen volgen, waarbij steeds een interessante keynote spreker zal worden uitgenodigd.