Net als andere jaren kijkt PIEK vooruit en analyseert welke trends in 2019 de technische verbindingsindustrie zullen raken. De snelheid waarin de technologische ontwikkelingen plaatsvinden laat zien dat het aantal trends ook steeds groter zal zijn. Daarvoor zullen we de komende maanden met meer dan een artikel aandacht besteden aan de trends die in 2019 zullen doorzetten. Denk daarbij aan de slimme werkplek, edge computing, digitale ethiek,
kwantumcomputer etc. Dit is maar een klein gedeelte van de onderwerpen die in de komende maanden in artikelen zullen worden geanalyseerd.

In dit artikel zullen we de volgende drie trends analyseren. Groene technologie, 5G, draadloze technologie, en cybercriminaliteit.

Groene technologie
Technologische ontwikkelingen kunnen helpen om de vervuiling van het milieu en de daarmee samenhangende klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor zijn een aantal innovatieve bedrijven over de wereld mee bezig. Enkele van deze bedrijven willen wij graag aan u voorstellen. Het in Zwitserland gevestigde bedrijf Climeworks heeft een methode en bijbehorend systeem ontwikkeld dat koolstofdioxide uit de lucht kan halen en opslaan. Door deze koolstofdioxide te combineren met een, op duurzame manier geproduceerde waterstof, wordt er een membraambrandstof geproduceerd. Deze membraambrandstof produceert bijna geen koolstofdioxide meer bij verbranding. De fabriek van Climeworks is in staat om jaarlijks 150 ton CO2 uit de lucht te halen en te verwerken.

Onderzoekers die werkzaam zijn aan de universiteit van Michigan hebben een proces ontwikkeld om brandstof te maken uit algen. Deze brandstof is niet alleen veel efficiënter, maar is ook veel milieuvriendelijker. Deze brandstof vermindert de uitstoot van broeikasgassen met ruim 60%.

5 G, digitale technologie
Hologramtelefoongesprekken zijn inmiddels geen science fiction meer. 5 G maakt dit mogelijk. Deze technologie zorgt ervoor dat we nog sneller, beter en betrouwbaarder draadloos met elkaar kunnen communiceren. Niet alleen van mens tot mens, maar ook mens met machine en machines onderling. De ontwikkeling van 5 G zal voor een boost zorgen bij de communicatie tussen autonome voortuigen. Waar we wel nog meer onderzoek naar zullen moeten doen is wat de effecten van 5 G zullen zijn op onze gezondheid.

Cybercriminaliteit wordt veel geavanceerder
Cybercriminelen krijgen steeds meer gelegenheid om hun slag te slaan doordat door middel van het internet of things (IoT) steeds meer apparatuur en computers, servers etc met elkaar gaan communiceren. Ook Cloud oplossingen zorgen ervoor dat op dit gebied de cyberbeveiliging veel geavanceerder zal moeten worden.

De standaardbeveiliging van vandaag is morgen alweer achterhaald. Bedrijven en ook overheden zullen steeds meer en geavanceerdere beveiligingssystemen moeten ontwikkelen en inzetten om hun data te beschermen. Deep learning technologie kan daarbij helpen om zowel het individu als ook de organisatie te beveiligen. Het aantal cyberaanvallen zal in 2019 substantieel gaan toenemen. Jammer dat de wetgever nog steeds in de 19 e eeuw leeft met betrekking tot de aanpak van deze vorm van criminaliteit.

Hou onze volgende nieuwsbrief in de gaten, daarin gaan we in op de trends digitale ethiek, fake content en blockchain.