Jaarlijks sterven wereldwijd 47,4 miljoen mensen aan een van de top vijf belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Kanker staat met 9,5 miljoen doden per jaar op de 3e plaats en de tendens is stijgend. De wetenschap werkt hard om deze tendens te keren. Nanotechnologie biedt hierbij mogelijke oplossingen. In dit artikel willen wij een aantal van deze ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie met u delen.

Innovaties op het gebied van nanotechnologie zijn in staat om kankercellen te stoppen en zelfs volledig te vernietigen. Al deze innovaties staan in de beginfase van hun ontwikkeling maar het potentieel is enorm.

Een nanometer is een miljardste van een meter, dit om u een beeld te geven van de technologie waar we over spreken. Nanotechnologie komt voor in diverse wetenschappelijke disciplines zoals scheikunde, natuurkunde, biologie, engineering etc. Doordat al deze disciplines binnen de gezondheidszorg samenwerken is het mogelijk om innovaties op het gebied van nanotechnologie te realiseren. Nanotechnologie kan worden gedefinieerd als de manipulatie van individuele atomen en moleculen om machientjes op nanoschaal te kunnen ontwikkelen. En deze machientjes kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld kankercellen aan te vallen en te vernietigen.

Het Max Planck Instituut for intelligent Systems in Stuttgart is een voorbeeld van een onderzoeksgroep die intensief bezig is met nanotechnologie. Zij hebben propellervormige nanobots ontwikkeld die in staat zijn om zeer dicht weefsel te penetreren. En in de toekomst kunnen deze nanobots met medicatie worden geladen die dan op de aangetaste cellen hun medicijn achter laten.

Een Chinese- Amerikaanse samenwerking tussen de Chinese Academy of Science en de Arizona State University heeft er toe geleid dat er nanobots zijn ontwikkeld die in staat zijn om de bloedtoevoer naar tumoren af te sluiten. Hierdoor krimpen deze en sterven af. Testen bij muizen zijn zeer succesvol verlopen. Ook in Groot Brittannië is een vergelijkbaar onderzoek succesvol. Daar heeft men nanobots ontwikkeld die in staat zijn om kankercellen binnen 60 seconden te vernietigen. Deze nanobots gaan met een snelheid van twee tot drie miljoen omwentelingen per seconde draaien zodra zij aan ultraviolet licht worden blootgesteld. En zijn zo in staat om de membranen in de kankercellen volledig af te breken. Men hoopt op korte termijn deze nanobots bij mensen in te kunnen zetten.

Nanotechnologie biedt echter nog veel meer. Ook door de inzet van nanotechnologie is men binnenkort in staat om organen te repareren en te herstellen. Denk daarbij aan de gevolgen van een beroerte of andere zieke of beschadigde organen. Onderzoekers van het Wexner Medical Center van de Ohio State University en Ohio State’s College of Engineering zijn hier volop mee bezig. Zij hebben een apparaat ontwikkeld dat zieke/beschadigde organen kan genezen door de functie van een cel met één enkele aanraking te wijzigen. Door een nieuwe genetische code in de huidcellen te injecteren en deze dan om te zetten in een andere celstructuur is het mogelijk om de betreffende cel te herstellen. Deze ontwikkeling biedt veel perspectief ook voor organen, bloedvaten, weefsel etc.

Als we al deze ontwikkelingen in een breder perspectief plaatsen dan kan nanotechnologie er ook voor gaan zorgen dat misschien wel ziektevrij kunnen zijn. Nanobots geïnjecteerd in ons lichaam zijn dan constant op zoek naar mogelijke fouten in onze celstructuur en repareert deze dan meteen. Zullen we dan eeuwig jong blijven?