In onze mondiale samenleving zijn er ongeveer een kleine 30 miljoen mensen die een of meerdere ledematen moeten missen als gevolg van oorlog, geweld etc. Slechts een klein aantal van hen heeft de mogelijkheid om aan een prothese te komen. Dit zijn er momenteel zo’n 6 miljoen mensen. Alle overige moeten het zonder prothese doen. 3-D printen kan hierbij een oplossing gaan bieden om ook kansarmen de mogelijkheid op een prothese te geven.

Momenteel zijn de kosten van een prothese nog tamelijk hoog. Sommige protheses kosten ruim 60.000 euro. De ontwikkelingen op het gebied van 3-D printen zijn zo veelbelovend dat het in de nabije toekomst mogelijk zal zijn om protheses te printen voor enkele honderd euro’s. Hierdoor wordt een prothese voor mensen die het minder breed hebben of in landen waar de gezondheidszorg niet zo goed is een reële optie.

Het e-NABLE project is de plek waar duizenden experts op het gebied van 3-D printen bouwschema’s van protheses delen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om 3-D ledematen te berekenen en samen te stellen.

Ook aan de universiteit van Manchester zijn studenten onder leiding van hun professoren aan de slag gegaan om een 3-D geprinte robothand te ontwikkelen. Deze hand kan typen, een kopje koffie vasthouden, telefoneren etc. En dat alles voor maar 350 euro. Creativiteit onder de studenten zorgt ervoor dat ook deze toepassing voor een klein bedrag mogelijk is gemaakt.

Maar de techniek van het medisch 3-D printen gaat verder. Het biotechbedrijf BIOLIFE4D hoopt in 2019 zover te zijn dat ze een menselijk hart kunnen printen. Als dit lukt dan zijn de mogelijkheden onbeperkt en kunnen bijna alle organen uit de printer komen.

Belangrijk is echter dat nu de eerste stap gezet is en dat er ook voor kansarmen de mogelijkheid is om aan een betaalbare prothese te komen. Samenwerking van industrie en wetenschap (studenten) zijn hierbij van essentieel belang. Waarbij de industrie nog erg de focus legt op de kosten en opbrengsten, zijn studenten meer gefocust naar het zoeken van creatieve oplossingen. Medisch 3-D printen gaat een gouden toekomst tegenmoet. Zodra er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn, zullen wij hierover berichten.