Bedrijven in de elektronische verbindingsindustrie werken in een sector die voortdurend aan veranderingen, innovaties en trends onderhevigd is. Een gemeenschappelijkheid hebben deze bedrijven wel, namelijk de wereldwijde richtlijnen voor de elektronische verbindingsindustrie, de zogenaamde IPC certificeringen. Deze IPC certificeringen en hercertificeringen zijn internationale standaards voor de elektronische verbindingsindustrie. Hierdoor werken wereldwijd medewerkers binnen deze industrie volgens mondiaal afgesproken regels en richtlijnen en worden deze regels en richtlijnen ook via opleidingstrajecten aan deze medewerkers gedoceerd.

Regelmatig komt het voor dat wensen en behoeften van de individuele klant afwijkend zijn van deze standaards. Andere opleidingsinstituten roepen dan wel dat ze maatwerk zullen leveren, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht.

PIEK heeft een andere aanpak, en deze aanpak brengt PIEK al ruim 50 jaar in de praktijk. Maatwerk betekent voor PIEK dat de wensen en behoeften van de individuele medewerker c.q. klant als uitgangspunt genomen wordt voor het opleidings- en certificeringstraject. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat PIEK luistert naar de klant naar zijn wensen en behoeften, en dit dan vertaald naar een opleidings- en certificeringsprogramma. Op deze manier kunnen ook langdurige partnerships ontstaan.

Daarbij staan de volgende vragen en/of probleemstellingen centraal:

  • Welke opleidingen zijn noodzakelijk en/of gewenst?
  • Heeft de klant specifieke certificeringen of hercertificeringen nodig?
  • Op welk niveau werken de deelnemers?
  • Welke soldeerapparatuur en verdere apparatuur is gewenst?
  • Welke producten produceert of assembleert de organisatie?
  • Met welke componenten wordt er gewerkt, through hole, SMD, BGA montage?
  • Welke kwaliteitsproblemen worden er onderkend?
  • Welk soort soldeermateriaal gebruikt u op het gebied van loodvrij, loodhoudend of solderen met stikstof?

PIEK gaat daarbij nog een stap verder.

  • Werkt u met specifieke soldeer- en/of inspectieapparatuur, uitrusting en materiaal? Mocht PIEK dit nog niet gebruiken, laat het ons weten. Bij een langdurige relatie zal PIEK altijd investeren om aan uw wensen tegenmoet te komen.
  • Bestaan er binnen uw organisatie door u zelf ontwikkelde kwaliteitsnormen en wilt u uw medewerkers hiervoor op niveau opleiden? PIEK kan uw eigen kwaliteitsnormen integreren in het betreffende opleidingstraject.

Maatwerk betekent voor PIEK het gericht ingaan op de wensen en behoeften van de klant. Maatwerk is daarom bij PIEK standaard.

Wilt u ook kennis maken met de “standaard” van PIEK, neem dan contact met ons op. Wendy Wings van de customer care afdeling staat voor u klaar. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 045-570 33 33 of kijk op onze website voor meer details https://piektraining.com