Er zijn veel opleidingsinstituten die in de markt van de elektronische verbindingsindustrie hun brood proberen te verdienen. Sommige zijn goedkoper, andere hebben meer filialen of ze hebben maar een beperkt aanbod.

Zijn de kosten voor een certificering of een hercertificering wel correct? Zijn de medewerkers na een opleidingstraject wel met bruikbare en zinvolle zaken bezig geweest die ook toepasbaar is in hun dagelijkse praktijk? Heeft certificering of hercertificering van medewerkers een positieve invloed op de ROI? Al deze vragen leiden naar een hoofdvraag. Op welke manier kan ik het kaft van het koren scheiden, hoe herken ik een serieus, gekwalificeerd en betrouwbaar opleidingsinstituut? Deze vraag stellen opleidingsfunctionarissen binnen organisaties zich dagelijks en zijn daarom ook terughoudend als het gaat om het verlenen van opdrachten om medewerkers te scholen.

Het familiebedrijf PIEK bestaat al meer dan 50 jaar. Dat alleen al is een statement. PIEK is het enige opleidingsinstituut dat geautoriseerd is, door IPC, om alle IPC certificeringen en hercertificeringen uit te voeren. Voorwaarde voor deze autorisatie door IPC Amerika was dat de trainers van PIEK Master IPC trainer zijn.

Bij PIEK leren uw medewerkers op een natuurlijke manier. Theorie en praktijk worden aan elkaar gekoppeld in de context van uw bedrijfsproces. Opleidingen zijn interactief, er wordt gebruikt gemaakt van de meest actuele opleidings- en instructiematerialen. Een grote diversiteit aan machines staan bij PIEK klaar om het geleerde in de praktijk te brengen. Alle moderne leveranciers van machines en apparaten zijn bij PIEK vertegenwoordigd. En steeds de nieuwste versie. De internationale ervaring van de trainers van PIEK staat garant dat uw medewerkers succesvol een certificerings- of hercertificeringstraject kunnen doorlopen. Het bewijs van dit succes wordt niet alleen geleverd door de vele succesvol afgesloten opleidingstrajecten, maar ook door de resultaten van het tweejaarlijks uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek door CEDEO. CEDEO is een onafhankelijke controle-instelling, die iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert onder de klanten van PIEK. Daarbij scoort PIEK altijd zeer hoog.