De luchtvaartindustrie bestaat uit diverse stakeholders, zoals op bovenstaande afbeelding te zien is.
Deze stakeholders dragen gezamenlijk bij aan het realiseren van een gezamenlijk project, namelijk een vliegtuig, helikopter etc. De individuele stakeholder zal steeds moeten samenwerken met de andere stakeholders om het gezamenlijke doel te kunnen realiseren. Mondiaal zijn er een aantal trends te onderkennen in de vliegtuigindustrie.
De vliegtuigen moeten beter, lees slimmer, schoner en stiller, worden. Dit kan door nieuwe technologie.
De vliegtuigen moeten goedkoper worden. Hiervoor is ook nieuwe technologie nodig, maar nog veel belangrijker een goede regie en afstemming in de keten.
Vertalen we deze trends in concrete activiteiten dat betekent dan dat de vliegtuigindustrie zal moeten gaan leveren op een hoger WBS (Work Breakdown Structure) niveau. Gaan we nog een stap verder dan kan dit worden vertaald in, dat er in de toeleveringsketen voor motoronderdelen een stijging zal plaatsvinden van het leveren van assemblies en modules. En voor de zogenaamde nose-to-tail oplossingen zal er veel strakker gestuurd moeten gaan worden in de supply chain.
Bij deze trends zijn ook een aantal knelpunten te onderkennen. Op de eerste plaats de ontwikkeling van de nieuwe technologieën. De ontwikkeling van de kennis hiervoor is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de vraag naar de stillere, schonere en slimmere vliegtuigen. Een tweede knelpunt is de regie in de keten. Zolang de stakeholders een korte termijn blik hebben, zal dit een knelpunt blijven. Een derde knelpunt is de samenwerking tussen de bedrijven en de kennisinstellingen. Kennisinstellingen worden geblokkeerd door de inrichting van hun curriculum en ze zijn niet gericht op lange termijn strategieën. Kennisinstellingen zullen zich veel meer moeten gaan richten op de behoefte van de industrie. Diverse universiteiten in Duitsland hebben inmiddels deze omslag al gemaakt.
Een belangrijk knelpunt, en dit wordt steeds belangrijker, is de behoefte aan goed opgeleide mensen. Momenteel is er al een groot tekort binnen de technische industrie aan goed opgeleid personeel. En door de vergrijzing zal dit een steeds groter probleem gaan vormen. Investeren in het huidige personeel, door middel van o.a. opleidingen is dan ook net zo belangrijk als het investeren in een goede relatie met de diverse opleidingsinstellingen. Op deze manier kan de continuïteit van de eigen organisatie zeker worden gesteld.
In een volgend artikel zullen we dieper ingaan op deze materie.