In een vorig artikel hebben we industrie 4.0 in Internet of Things (IoT) kort beschreven. In dit artikel gaan we verder in op enkele elementen op het gebied van industrie 4.0.

Bij industrie 4.0 spelen sensoren, een cruciale rol. Deze sensoren zorgen voor de aansturing van machines en processen. En deze sensoren zijn op de een of andere manier verbonden met het internet. Sensoren verzamelen data en leveren die ook aan. Deze data zullen ook nog moeten worden opgeslagen en vertaald moeten worden naar bruikbare informatie. Hiervoor heeft men opslagruimte en computercapaciteit nodig.

Slimme bedrijven hebben uiteraard deze sensoren niet direct aan het internet gekoppeld. De echte professionals zullen nooit sensoren aan het internet koppelen in verband met de veiligheidsrisico’s die dit met zich mee brengen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger te zijn. Regelmatig komt het nog voor, ook bij grote multinational, dat sensoren direct aan het internet zijn aangesloten, met alle gevolgen van dien.

Omdat de sensoren niet direct op het internet zijn aangesloten zal er op diverse plaatsen opslag van data plaats vinden. Deze opgeslagen gegevens zullen dan naar een centrale plek moeten waar deze gegevens dan kunnen worden omgezet in informatie. Om ervoor te zorgen dat e.e.a. op een veilige manier gebeurd kan het zijn dat bijvoorbeeld een deel van de data van een Duitse onderneming die auto-onderdelen maakt voor een Nederlandse fabrikant de data op een veilige manier naar de afnemer moeten worden gestuurd. Hier zullen duidelijke protocollen voor moeten worden afgesproken.

Het Internet of Things wordt vooral nog gebruikt in de consumentenmarkt. Hierbij komen vooral de negatieve aspecten ervan in het nieuws. Datalekken enzovoorts. Momenteel wordt er gewerkt door de Duitse overheid aan een landelijk keurmerk op het gebied van betrouwbate IT, de zogenaamde “vertrauenswürdige IT”. En het zou zomaar kunnen dat
deze regels ook voor andere Europese landen zullen gaan gelden.

De wereld van sensoren en sensortechniek zullen steeds belangrijk worden in ons leven. Laten we met z’n allen niet vergeten dat veiligheid steeds een issue zal blijven.