Afgelopen jaar informeerden wij u in een artikel over het ontstaan en de ontwikkelingen die industrie 4.0 doormaakt. In dit artikel willen wij graag verder ingaan op de impact die industrie 4.0 zal hebben op de industrie, en dus ook op de technische verbindingsindustrie.

Wat we momenteel zien zijn een viertal trends die in de loop van 2017 en 2018 een verder impact zullen hebben in de industriële omgeving.

De eerste trend heeft betrekking op de infrastructuur binnen een industriële omgeving. Deze zal steeds verder gaan van draadgebonden naar een draadloze infrastructuur. Concreet betekent dit dat niet alleen de draadloze infrastructuur binnen de organisatie zal worden uitgebouwd, maar ook een draadloze verbinding met samenwerkingspartners en toeleveranciers. Duitsland is voorloper op dit gebied.

Een tweede trend is dat er steeds meer oplossingen komen om de draadloze verbindingen veilig te maken in de werkomgeving van industrie 4.0. Draadloze communicatie vereist een hoge mate van geavanceerde protocollen en procedures. Glasvezel en breedbandnetwerken zijn daarvoor een vereiste. Ook dit is inmiddels bij de EU top in Brussel bekend. Bedrijven kunnen daar zelfs subsidies krijgen om e.e.a. te realiseren.

De derde trend is dat de kwalificaties en competenties die vereist zijn om efficiënt en effectief te kunnen functioneren in een industrie 4.0 omgeving inmiddels in de opleidingen worden meegenomen. Niet alleen bij de regulieren opleidingen zoals universiteit en binnen het MBO en het HBO. Ook aanbieders zoals IPC hebben deze kwalificaties en competenties inmiddels in de IPC certificeringen verwerkt. De in toenemende mate van digitaliseringen binnen de bedrijven zorgt voor een verschuiving binnen organisaties. IT security, kennis van processen en procedures en procesontwerp zijn de competenties die met name in de industrie 4.0 omgeving veel gevraagd zijn.

De vierde en laatste trend die we zien is dat er steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan tussen bedrijven die in de industrie 4.0 omgeving werkzaam zijn. Hierdoor krijgt het concept van industrie 4.0 een enorme boost. Ook hier loopt Duitsland weer voorop binnen Europa. Dit komt met name om dat vanuit de regering hier een flinke boost aan wordt gegeven.