Kijken we historisch gezien naar de diverse industriële revoluties dan zien we de volgende geschiedenis. Tegen het einde van de 18e eeuw ontstond de eerste industriële revolutie. Hierbij werd de mechanische productie geïntroduceerd en als energiebronnen water en stoom gebruikt. De tweede industriële revolutie vond plaats tegen het einde van de 19e eeuw. Hierbij werd de massa productie een gemeengoed en de energiebron werd elektriciteit. De derde industriële revolutie begon eind jaren 70 van de vorige eeuw. IT deed haar entree in de fabriek en een toenemende mate van automatisering was daarvan het resultaat.

En nu staan we midden in de 4e industriële revolutie, ook wel industrie 4.0 genoemd. Hierbij is er sprake van een integratie van cyber physical systems. Dit betekent een integratie van computer, netwerk en fysieke processen in de industrie. De mens wordt in toenemende mate naar de achtergrond gedrongen en de systemen, in de vorm van slimme robots, nemen steeds meer de werkzaamheden van het individu over.

Het Duitse parlement heeft al in 2014 een digitale agenda vastgesteld waarbij industrie 4.0 een substantieel onderdeel van is. Industrie 4.0 is belangrijk voor de beveiliging, duurzame groei en voortdurende investering in hoogwaardig opgeleid personeel. Het Fraunhofer instituut is op basis van industrie 4.0 principe bezig met de ontwikkeling van de “Morgenstadt”, de stad van morgen. Waarbij er een koppeling wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld de productie, de logistiek en het leven in de stad van morgen.

Maar wereldwijd zijn er meer ontwikkelingen op het gebied van industrie 4.0. Fabrieken in de rijke industrielanden, maar ook in China en Indië, zijn in toenemende mate bezig van de integratie van IT in de productieprocessen. Het concurrentievoordeel dat de fabrieken in China en Indië hebben op basis van de goedkopere arbeidskrachten zal in het industrie 4.0 tijdperk steeds minder belangrijk gaan worden.

Door industrie 4.0 zullen wij ons leven op een andere manier gaan invullen. Kijken we naar twee voorbeelden. Als de jeugd een nieuwe sportschoen wil hebben, dan kunnen ze deze via internet bestellen. De betreffende schoen is dan enkele maanden geleden in een Aziatisch land geproduceerd. In het industrie 4.0 tijdperk bestelt de jongere via internet zijn sportschoen, die geheel volgens zijn eigen idee is vormgegeven, en binnen twee dagen bij hem wordt bezorgd. In de auto-industrie zal dit ook zo gaan. De keuze die de klant maakt op het gebied van bijvoorbeeld de versnellingsbak zal in toenemende mate een individuele keuze gaan worden. Componenten die samen de versnellingsbak van de auto vormen worden door verschillende toeleveranciers aangeleverd. Industrie 4.0 zorgt door de automatisering dat dit proces geheel automatisch zal gaan verlopen en start op het moment dat de klant bij de dealer zijn auto aan het configureren is. Alle componenten zijn met een zogenaamde RFID chip voorzien en het systeem weet dan exact wanneer wat ingebouwd moet worden. Hierdoor wordt het gehele productieproces transparant voor iedere participant in het geheel.