2020 is voor ons allemaal een zwaar jaar geweest. Het Covid-19 virus heeft ons leven volledig door elkaar gegooid. Online werken werd voor velen van ons de nieuwe realiteit. Ook de afstand die hierdoor ontstond, tussen familie, vrienden, kennissen maar ook tussen onze klanten is niet prettig. Ondanks alle technische mogelijkheden die er zijn. Het intermenselijke contact kan nooit vervangen worden door online bijeenkomsten.

De enorme flexibiliteit en het meebewegen van onze klanten en van de PIEK-organisatie heeft door de nieuwe werkelijkheid een hoogtepunt bereikt. PIEK hecht al ruim 55 jaar enorme waarde aan een uitstekende relatie met haar klanten, en vooral in de huidige situatie laat zien hoe waardevol dit is.

Vrij naar het motto “zelden schade waar ook geen nut is” heeft PIEK haar serviceconcept aangepast. In samenspraak met onze klanten hebben we online cursussen ontwikkeld. Deze online cursussen zullen ook in de toekomst deel uit blijven maken van ons aanbod.

PIEK hoopt dat u ondanks de afstand die er is toch hele mooie en gezellige feestdagen zult hebben. En mocht u onverhoopt toch niet met uw familie samen kunnen zijn, dan zijn er mogelijkheden genoeg om ook online elkaar te kunnen zien en spreken.

Voor 2021 willen wij u, uw familie en uw medewerkers op de eerste plaats een goede gezondheid wensen. Verder wensen wij u veel geluk en veel succes met uw werkzaamheden.

Wij willen u van harte bedanken voor de prettige samenwerking en verheugen ons erop deze te kunnen voortzetten in, een hopelijk coronavrij, 2021.

Uw PIEK Team