Het lijkt wel gisteren dat we kennis maakten met de 1G technologie. En dat was begin jaren 80. Vanaf 2010 beschikken we over de 4G technologie en nu is men wereldwijd bezig met de uitrol van 5G. Terwijl op andere plaatsen in de wereld men al na aan het denken is over 6G.

In deze bijdrage willen we stilstaan wat de inzet van 5G voor de verschillende disciplines zal gaan betekenen en een korte vooruitblik geven naar 6G.

De 5G markt zal aan het einde van het komende decennia ruim 600 miljard euro omvatten. En de groei zal erin blijven door de ongekende mogelijkheden en toepassingen. Als we kijken naar de snelheden van 5G en vergelijken deze met de snelheid van 3G en 4G dan zien we de volgende verschillen. Het downloaden van een 2 uur durende film vindt plaats met 3G gedurende 26 uur, met 4G in 6 minuten en met 5G nog geen 4 seconden. De uitrol van 5G gaat echter niet zonder een zeer grote investeringen. Eind volgend jaar zal alleen al in de uitrol van 5G een bedrag van ruim twee biljoen euro gemoeid zijn, waarvan bijna de helft aan investeringen om het netwerk te verbeteren.

De auto-industrie heeft 5G inmiddels al helemaal omarmt. Seat onthulde begin 2019 de SEAT Minimo, de eerste 5G auto van Europa. Weliswaar nog een concept, echter SEAT laat wel zien welke mogelijkheden er straks zullen zijn. Het vertrouwen van de consument zal wel door de auto-industrie gewonnen moeten worden. En dat kan als duidelijk blijkt dat het autonoom rijden minder ongelukken zal opleveren.

Ook op het gebied van geneeskunde biedt 5G een enorme vooruitgang. Doordat via 5G het veel gemakkelijker is om via glasheldere videostreaming direct contact te hebben met patiënten of collega artsen hoeven er minder verplaatsingen plaats te vinden. Ambulances kunnen door de connectiviteit met 5G sneller bij een ongeluk komen, en door de toepassingen van 5G in sensoren kunnen mensen veel eerder preventie geholpen worden.

De ontwikkelingen op het gebied van 5G heeft ook invloed op de AR en VR producten. Holografische weergaven zullen veel meer gebruikt gaan worden. 5G maakt dit mogelijk. Niet alleen binnen games, maar ook binnen organisaties.

Ook de veiligheid binnen de samenleving zal erop vooruitgaan. Doordat 5G voor een veel krachtiger Internet of Things gaat zorgen kunnen slimme camera’s gekoppeld worden aan opsporingsapparatuur, straatlantaarns etc. Criminaliteitsbestrijding wordt hierdoor eenvoudiger.

Echter er zijn ook andere kanten aan 5G. Doordat er meer antennes moeten komen, kan dit gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De geleerden zijn het er echter niet over eens. Er zal onderzoek moeten gaan plaatsvinden. Verder is cybersecurity ook een issue. Mensen zijn gemakkelijker op te sporen, telefoongesprekken (zullen meestal live videogesprekken zijn) zijn gemakkelijker af te luisteren. En in welke mate zijn de 5G apparaten wel veilig, denk daarbij aan de apparatuur van Huawei, waarbij regeringen niet zeker weten of de Chinese regering een achterdeur in heeft laten bouwen.

5G is nog niet eens helemaal uitgerold of er zijn al partijen bezig met de ontwikkeling van 6G. In Finland vindt er al onderzoek plaats naar software, materialen en antennes die men kan gaan gebruiken om 6G in te gaan zetten. Maar laten we niet te ver vooruitlopen. 5G zal ons de komende jaren nog voldoende uitdagingen gaan bieden, en zodra er nieuws is op het gebied van 6G zullen we hier aandacht aan besteden.