Ook de teelt van groente en fruit wordt gedomineerd door de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de technische verbindingsindustrie. In dit artikel willen we een aantal items benoemen die momenteel al wereldwijd worden toegepast of waar momenteel al over wordt nagedacht en geëxperimenteerd.

Groei wereldbevolking
Volgens alle planbureaus zal op basis van de huidige ontwikkelingen op medisch gebied met als gevolg dat mensen steeds langer leven de wereldbevolking groeien naar ongeveer 11 miljard mensen in het jaar 2100. Dit zal een enorm beslag gaan leggen op de producenten van voedsel. Verder veroorzaakt de klimaatverandering ook nog eens dat er steeds minder grond beschikbaar komt om land- en tuinbouw te bedrijven. En wat de meeste consumenten niet weten dat tijdens het vervoer van groente en fruit naar de winkels ongeveer 45% van de voedingswaarde verloren gaat.

Verticaal verbouwen van groente en fruit
Verticaal verbouwen van groente en fruit zit in de lift. Binnen zes jaar zal deze tak van sport een omzet hebben van ruim 10 miljard euro en het einde is nog niet in zicht. Verticaal tuinieren heeft een aantal voordelen. Met heeft geen grond meer nodig, de planten komen in een bak te staan met water dat voorzien is van een ultieme mix aan voedingsstoffen. Doordat de planten in kassen staan hoeven er veel minder of zelfs geen pesticiden meer gebruikt te worden. En voor het broodnodige licht kunnen ledlampen ingezet worden die geoptimaliseerd zijn voor de tuinbouw. Door al deze maatregelen groeien de groentes en het fruit onder ideale omstandigheden veel sneller. En er kan veel meer plaatselijk worden verbouwd omdat er minder oppervlakte nodig is, waardoor de weg van producent naar consument ook veel korter gaat worden.

Tuinbouw onder de grond
Ondergronds tuinieren is inmiddels in het Verenigd Koninkrijk geen utopie meer. Het bedrijf Growing Underground uit London is hier al volop mee bezig. Ondergronds verbouwen van groente en fruit heeft een aantal voordelen. Er kan 60 keer per jaar geoogst worden, het is koolstof neutraal en gebruikt bijna 70% minder water dan de traditionele tuinbouw. Ook in de USA zijn bedrijven op dit gebied erg actief. Een van deze bedrijven is Farm One. Zij leveren jaarlijks ruim 500 verschillende kruiden, eetbare bloemen en microgroenten. Verder worden in Zuid Korea ondergrondse tunnels ingezet voor verticale tuinbouw. Het bedrijf Nextone beheert 190 kilometer tunnel en verbouwt daar een variëteit aan groente en fruit.

Techniek en kostenaspecten van deze tak van sport
Goedkoop zijn deze alternatieven niet. Echter op de lange termmijn zal men er niet om heen kunnen om voor deze vorm van tuinbouw te kiezen omdat de vraag steeds groter wordt en de impact op het milieu door deze vorm van tuinbouw drastisch verminderd kan worden. Men verwacht dat in 2030 groenten, fruit en kruiden die op deze manier gekweekt worden goedkoper zullen zijn dan de op traditionele manier verbouwde producten.