Verspilling kan niet meer in de moderne manier van bouwen. Het is een ontwerpfout en mag niet meer voorkomen. Het gebouw dat aan deze eisen voldoet staat momenteel in de gemeente Heerlen, in de Parkstad regio. Het Green Transformable Building, afgekort het GTB-lab laat zien dat men ook kan bouwen zonder dat er verspilling van materiaal plaats zal vinden. En dat het gebouw ook nog diverse transformaties kan ondergaan, waardoor de functie van het gebouw wordt aangepast aan de wensen van de gebruiker.

Door bij het ontwerp al na te denken over de circulaire waardeketens zullen gebouwen van de toekomst continue hun waarde kunnen waarborgen. En tevens zijn deze gebouwen ook de sleutel tot de circulaire economie. In plaats van afval te zijn, zullen gebouwen functioneren als magazijnen van waardevolle materialen. In dit kader kunnen nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld om de omslag naar een circulaire economie mogelijk te maken.

PIEK sprak met dr. Elma Durmisevic, de architecte en de bedenkster achter het idee van het GTB-Lab. “Materialen zullen in de toekomst steeds schaarser worden, daarom zullen we als bouwwereld ervoor moeten zorgen dat we de materialen die we gebruiken voor gebouwen steeds opnieuw herbruikbaar zijn. Bij het GTB-Lab is dit het geval. Het is een uniek gebouw, waarbij gekeken geworden is naar het optimaal gebruiken van de betreffende materialen. Al de materialen zijn weer her te gebruiken, er zal geen afval zijn als het GTB-Lab ontmanteld zou moeten worden.”

“Maar dat iss niet alles. Binnen het GTB-Lab wordt ook onderzoek verricht. Samen met kennisinstellingen en partners uit het bedrijfsleven wordt er momenteel aan verschillende projecten gewerkt en onderzocht op welke manier we bijvoorbeeld de energievoorziening van het GTB-Lab kunnen optimaliseren. Zo hebben we in het GTB-Lab ramen geplaatst van de firma Pilkington, die warmte afgeven aan de ene zijde van het gebouw en aan de andere zijde van het gebouw zijn deze ramen voorzien van strips die stroom opwekken. Door middel van sensoren meten we het rendement etc. Verder beschikken we inmiddels al over een zeer uitgebreide database vol met data over het hergebruik potentieel van vele materialen die in de bouw gebruikt worden. Met de gegevens in deze kennisbank kunnen bedrijven zelf gemakkelijk het hergebruik potentieel van hun eigen gebouwen berekenen. Deze kennisbank zal officieel in januari 2023 gelanceerd worden.”

Het adres van het GTB-Lab is In de Cramer 173, 6412 PM Heerlen, Nederland. De website is te bezoeken via https://www.gtb-lab.com.