In dit artikel willen we een aantal trends signaleren die in 2022 spelen of gaan spelen in de wereld van de elektronische verbindingsindustrie. Onderwerpen die in dit artikel aan bod zullen komen zijn; cybercrime, robots en medisch 3-D printen. In het volgende artikel komen de onderwerpen, mobiliteit, nanotechnologie in het menselijk lichaam, quantum computers en automatisering aan bod.

Cybercrime
Cybercrime zal de komende periode steeds meer gaan toenemen. Momenteel is cybercrime zelfs al een grotere bedreiging voor een land of organisatie dan terrorisme. Mede door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zal cybercrime kunnen worden tegengewerkt of veel sneller ontdekt gaan worden. Het aantal aanvallen op mobiele apparatuur zal in grote mate gaan toenemen door de inzet van ransomware. Mobiele telefoons en tablets zijn een steeds interessanter object voor cybercriminelen omdat we steeds meer met deze apparaten doen, denk bijvoorbeeld aan internet bankieren, mobiele wallets, etc. Verder is de gehele crypto industrie ook steeds interessanter aan het worden voor de cybercrimineel. Digitale crypto beurzen zullen gestolen of gemanipuleerd gaan worden. Maar ook zullen producenten van cryptovaluta steeds vaker het doelwit gaan worden van aanvallen van hackers.

Robots
Robotica kent inmiddels een jaarlijkse groei van ruim 20%. In geld betekent dit een groei naar € 48.000.000. En daarbij wordt alleen maar gekeken naar de commerciële roboticamarkt. Robotica kent inmiddels al binnen iedere branche en bedrijfstak haar toepassingen. Deze kunnen liggen op het gebied van productkwaliteit, productiviteit, snelheid, hoeveelheid, noem het maar op. Maar inmiddels heeft de dienstverleningsindustrie robotica ook ontdekt. In de horeca en de gezondheidszorg zullen in de toekomst steeds meer robots en robotica worden ingezet. Door de toepassingsmogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt in combinatie met visuele waarneming kunnen robots op heel veel plekken binnen een proces worden ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afvalverwerkende industrie, robots kunnen afval beter scheiden, maar ook binnen de land- en tuinbouw. Robots die worden ingezet om fruit of groenten te plukken, maar ook om te bemesten, besproeien etc. Cobots is de nieuwste trend binnen robotica. Cobots zijn collaboratieve robots. Zij kunnen zelfstandig werken en navigeren in hun omgeving. Ingezet in een productieproces kunnen ze bijna alle handelingen verrichten die van hen gevraagd worden en zelfs samenwerken met de mens is mogelijk binnen een proces.

Medisch 3-D printen
3-D geprinte oogimplantaten zijn geen sprookje meer. Binnen een periode van drie weken is het nu mogelijk om een 3-D geprint exemplaar in de oogkas te hebben. Artsen van Moorfield Eye Hospital hebben dit inmiddels al in de praktijk laten zien. Naast het oog is het oor ook een lichaamsdeel waar deze technologie kan worden ingezet. Het printen van een hamer, aambeeld en stijgbeugel en vervolgens succesvol transplanteren in het oor van een patiënt heeft ook al plaatsgevonden in het Steve Biko ziekenhuis in Zuid-Afrika. Enkele cijfers met betrekking tot 3-D printing in de medische wereld. De markt voor apparatuur die ingezet zal worden op het gebied van medisch 3-D printen zal de komende jaren stijgen naar een kleine 4,8 miljard euro. Breuken waarbij het gips uit de printer komt genezen tussen de 40% en 80% sneller en met betere resultaten. Operaties waarbij gebruik wordt gemaakt van 3-D geprinte modellen duren in de regel korter en hebben betere medische resultaten.

Mobiliteit
Uber is inmiddels bij de meeste mensen een bekend gegeven. En de concurrent staat al in de startblokken, de vliegende taxi. Naar verwachting zal de markt rond 2030 voor de vliegende taxi ruim 6 miljard euro gaan bedragen. Steden als Dallas en Los Angeles zijn inmiddels al bezig met het inrichten van zogenaamde skyports waar de vliegende taxi hun passagiers kunnen ophalen en afzetten. Vliegende taxi’s worden ook wel eVTOL’s genoemd, ze kunnen verticaal opstijgen en daarna rechtuit vliegen. Maximaal kunnen ze vier passagiers meenemen en maximaal 300 km per uur gaan halen. Drones is de andere trend op het gebied van mobiliteit. Bezorgdrones zullen steeds vaker ingezet gaan worden. In de VS zijn hiervoor al nieuwe regels vrijgegeven. Europa zal later volgen. Dit betekent dat de pakketjesbezorger van de toekomst een drone zal gaan worden.

Nanotechnologie in het menselijk lichaam
Medtronics heeft een verteerbare camera ontwikkeld. Hierdoor kunnen aandoeningen in het darmkanaal eenvoudiger en zonder veel ongemak voor de betreffende patiënt worden gediagnostiseerd. En nanotechnologie gaat nog veel verder. Door de inzet van implanteerbare biosensoren kan het menselijk lichaam veel beter gemonitord en gecontroleerd worden. Zo kunnen ziektes als Alzheimer, kanker sneller ontdekt worden.

Quantum computers
2029 denkt Google al te kunnen beschikken over de eerste quantum computer. Als dit zo is dan kunnen berekeningen, simulaties etc. vele miljoenen malen sneller worden uitgevoerd en zou daarmee een doorbraak kunnen realiseren voor heel veel vraagstukken waar we nu nog mee worstelen. Naast Google zijn ook nog tal van andere bedrijven bezig met het ontwikkelen van deze supercomputer. Een van deze bedrijven is Orca Computing. Zij bouwen een quantum computer die veel weg heeft van onze huidige computers qua formaat. Ook voor de koeling hebben ze een andere oplossing bedacht. Hierdoor kunnen deze computers ook bij kamertemperatuur gebruikt worden

Automatisering
Hyperautomatisering is de managementkreet die ervoor moet zorgen dat alles geautomatiseerd gaat worden, aan elkaar gekoppeld en gelinkt waarbij er geen dubbelingen in procedures en werkwijzen etc. meer gaan plaatsvinden. Als resultaat moet er dan een zeer gestroomlijnd proces zijn waarbij uiteindelijk de kosten gereduceerd kunnen worden. Hiervoor zijn dan wel de meest moderne technologieën voor nodig. Een ander voorbeeld van automatisering zijn de digitale platforms. Bedrijven die daaraan deelnemen kunnen hun activiteiten aan zowel de vraagkant alsook aan de aanbodkant met elkaar verbinden. Dit kan kostenverlagend werken, maar ook zorgen voor een snellere innovatie of het gemeenschappelijk een beter beeld hebben van de klantwensen en -behoeften. Digitale platforms zullen wereldwijd een enorme groei gaan doormaken.