Steeds meer organisaties ontdekken dat outsourcing toch niet het wondermiddel is om kosten te besparen. Enkele decennia geleden was outsourcing helemaal in. Kijk welke onderdelen je weg kunt snijden uit je organisatie, besteedt deze uit en maak afspraken over de te leveren producten en diensten, en het gewenste kwaliteitsniveau. Organisaties werden hierdoor kostenefficiënter op papier. Echter outsourcing had ook een keerzijde. Expertise verdween uit de organisatie. Kwaliteit was moeilijker te controleren, en outsource partners waren op papier altijd betrouwbaarder dan in de praktijk. Veel partijen zijn daar inmiddels achter gekomen en kiezen inmiddels er weer voor om de expertise zelf in huis te hebben c.q. samen te werken met partners die ze wel 100% kunnen vertrouwen.

Binnen de technische verbindingsindustrie heeft deze trend zich een aantal jaren geleden ingezet. Outsourcing is out en insourcing is in. Hierdoor worden de producten in eerste instantie ogenschijnlijk duurder. Echter doordat de gehele logistieke keten inclusief de kwaliteitsbewaking weer in eigen handen ligt, hebben afnemers meer vertrouwen in de organisatie en levert het onder de streep meer winst op.

PIEK werkt al jaren met veel partijen binnen de elektronische verbindingsindustrie en bevestigt dit gegeven. Wij merken ook dat outsourcing zoveel extra werk kost binnen een organisatie met betrekking tot afstemming met de andere partij, dat men zich moet afvragen of dit echt de bedoeling is geweest. Als opleidingspartner voor zowel grote als kleine ondernemingen kunnen wij een goed advies afgeven als het gaat om inhouse de producten te produceren of elders. We kennen de markt en weten waar de knelpunten liggen. Onze consultancyafdeling is de bedrijven daar graag behulpzaam bij.