Wereldwijd heeft IPC een beperkt aantal personen geselecteerd en gecertificeerd als MIT-Design+Expert om mentor te zijn voor nieuwe trainers IPC designer certificering. Voor PIEK vult Rob Walls deze rol in. Rob Walls is o.a. ook Master IPC trainer voor de IPC design certificering zoals de Certified Interconnect Designer-basic – CID en de Certified Interconnect Designer-Advanced – CID+.

En daar komt dan nu nog het mentorschap voor nieuwe trainers bij die graag IPC designer gecertificeerd willen worden.

Dit IPC Designer certificeringstraject bestaat uit een tweetal IPC certificeringen. Op de eerste plaats moeten de betreffende kandidaten de Certified Interconnect Designer-basic – CID en de Certified Interconnect Designer-Advanced – CID+ training volgen en slagen voor het examen. Vervolgens kunnen de kandidaten dan bij IPC een aanvraag indienen om in aanmerking te komen als trainer voor de Certified Interconnect Designer-basic – CID certificering.

Nadat deze aanvraag bij IPC binnen is gekomen, schakelt IPC een van de negen mentoren in. Volgens een zeer strak protocol beoordeelt de mentor de aspirant trainer op een aantal aspecten. Eerst wordt de theoretische kennis getest. Vervolgens wordt beoordeeld of er voldoende praktische ervaring aanwezig is op het gebied van lay-out, printplaatfabricage, -assemblage en –reparatie. Als de aspirant trainer aan al deze voorwaarden voldaan heeft dan gaat de mentor aan de slag met de aspirant trainer.

Tijdens deze opleiding wordt de aspirant trainer door de mentor voorbereid op zijn eerste training en verstrekt de mentor hem alle lesmateriaal en de betreffende examens.

Tijdens de eerste training van de aspirant trainer is de mentor gedurende de gehele training aanwezig en beoordeelt de trainer. Van deze beoordeling maakt de mentor een rapport. Er volgt een feedbackgesprek door de mentor met de aspirant trainer op basis van het beoordelingsrapport. Het rapport wordt daarna naar IPC gestuurd. Op basis van het rapport neemt IPC de beslissing of de aspirant trainer gecertificeerd zal worden als trainer voor de Certified Interconnect Designer-basic – CID training.

Het vervolgtraject is dan dat de trainer een aantal Certified Interconnect Designer-basic – CID trainingen geeft met goede resultaten. Vervolgens kan hij dan een aanvraag bij IPC indienen om ook gecertificeerd te worden voor de Certified Interconnect Designer-Advanced – CID+ certificering.

Ook voor de beoordeling van dit verzoek wordt weer de mentor ingeschakeld en volgt dezelfde procedure als voor de Certified Interconnect Designer-basic – CID.

Rob Walls is de afgelopen jaren mentor geweest van diverse kandidaten in Europa (onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot Brittannië).

Wilt u ook uw medewerkers laten opleiden door Rob Walls van PIEK?

Neem dan contact op met ons!