Telegeneeskunde

Telegeneeskunde is al lang geen toekomstmuziek meer. In verschillende disciplines van de geneeskunde wordt momenteel al telegeneeskunde toegepast en ondersteunt artsen en verplegend personeel.
Het ministerie van volksgezondheid geeft aan dat telegeneeskunde mogelijk wordt gemaakt door de inzet van audiovisuele communicatietechnologie om afstand te overbruggen tussen patiënt en arts of verplegend personeel. Dit onder meer voor het stellen van een diagnose, consult en zelfs bij medische noodhulp kan telegeneeskunde een oplossing bieden.
In de toekomst kan in landelijke omgevingen telegeneeskunde een mogelijke oplossing zijn voor de medische verzorging van een gebied. In Duitsland, maar ook wereldwijd, is de trend zichtbaar dat er een groot interesse bestaat voor het verbinden van ziekenhuizen en andere professionele medische instellingen. Ook is er al een koppeling gemaakt met de artsen die binnen een verzorgingsgebied werkzaam zijn. Hierdoor is het mogelijk om voor patiënten, sector overstijgend, advies te vragen en te geven. In de tegenwoordige tijd, met een vergrijzende bevolking, en daardoor stijgende zorgkosten, is dit een positieve ontwikkeling.

Voorbeelden

In de onderstaande voorbeelden kunt u zien waar telegeneeskunde al wordt toegepast.

  • Het versturen van medische foto’s tussen de centra die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van een patiënt
  • Thuis monitoring, het “bewaken” van een patiënt in zijn thuissituatie bv bij diabetischeof oudere patiënten.
  • Teleconsult, kennis en ervaring ophalen bij een specialist bv op het gebied van teleradiologie.
  • Telediagnose, diagnose door een arts die ruimtelijk in een andere omgeving werkzaam is, bv telecardiologie.
  • Telemonitoring, bewaken op afstand van een patiënt die niet meer in het ziekenhuis aanwezig is.
  • Zorg op afstand, het monitoren van data van een patiënt, bv bij diabetisch. Teleopleiding, het op afstand opleiden van artsen en verplegend personeel.

Nieuwe markten

Door telegeneeskunde is de verbinding gemaakt tussen de medische wereld en de elektronische verbindingsindustrie. Het veelvoud aan uitdagingen vraagt niet alleen om innovatieve technologische oplossingen, maar ook naar een snelle vertaling van de onderzoeksresultaten in een praktische toepassing. Hierdoor ontstaan nieuwe markten voor de elektronische verbindingsindustrie. De zeer complexe elektronische systemen stellen
hoge eisen aan kwaliteit, standaards en beveiliging van data. Alsook aan de certificering en opleiding van de medewerkers. Parrallel zullen ook de opleidingen voor de ingenieurs moeten worden aangepast aan de nieuwe wereld van de telegeneeskunde.
Ondanks alle elektronica zal de zorg in de toekomst nog altijd mensenwerk blijven.