Al sinds jaren heerst er een krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om kwalitatief goed geschoold technisch personeel. Niet alleen in West Europa, maar inmiddels ook in Oost Europa. En er vindt momenteel een verschuiving plaats. Niet alleen hoog opgeleid technisch personeel is schaars, maar ook middelbaar en lager opgeleid technisch personeel begint momenteel knap te worden op de arbeidsmarkt in heel West en Oost Europa.

Bedrijven verplaatsen vaker hun productieafdelingen naar Oost Europa omdat daar de lonen nog een stuk lager liggen dan in het westen. Begrijpelijk vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. Arbeidskrachten zijn ruim voorhanden, en niet alleen mannen maar ook vrouwen zijn werkzaam binnen de technische beroepen. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat techniek een onderdeel is van de opleiding waar jongens en meisjes al vroeg mee geconfronteerd worden. Dit in tegenstelling tot de opleidingen in West Europa, waar techniek pas veel later een rol gaat spelen in de opleiding. En ook hier zie je het fenomeen dat het steeds moeilijker voor bedrijven wordt om goed opgeleid technisch personeel te vinden. Uitzendbureaus zoals Randstad hebben momenteel al vestigingen in diverse Oost Europese steden en werven vandaaruit Europa wijd technisch personeel aan om te komen werken in het betreffende Oost Europese land.

Schaarste gebieden zijn momenteel al technici in de proces en productie-industrie, in de elektromechanica, in de automotive en leidinggevende binnen de technische branche. Verder, door de invloed van industrie 4.0 zijn ook alle ICT gerelateerde beroepen en met name de ontwikkelaars van ICT toepassingen momenteel moeilijk te vinden. Bedrijven ontdekken ook steeds meer het potentieel van de 55 plussers. Deze worden steeds vaker gevraagd om een functie binnen de organisatie in te vullen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een van de oorzaken is dat personeel weg gaat bij een werkgever het gebrek aan ontwikkeling en opleiding is. Goed opgeleid personeel is tevredener en heeft veel meer plezier in haar werk. En dit vertaald zich weer in een grotere mate van klanttevredenheid. Hierdoor wordt de concurrentiekracht van een bedrijf sterker.

PIEK weet dit en is daarom partner van bijna alle toonaangevende bedrijven in de technische verbindingsindustrie. PIEK is het enige IPC opleidingscentrum binnen Europa dat gecertificeerd is om alle IPC opleidingen te doceren. Wilt u ervoor zorgen dat uw personeel steeds up-to-date is, dan is PIEK uw eerste keuze.