Iedere twee jaar voert het instituut Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek uit onder ruim 8500 commerciële opleidingsinstituten. Tijdens dit onderzoek worden opleidingsfunctionarissen en opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen benaderd en wordt naar hun ervaring gevraagd met het betreffende opleidingsinstituut. Centraal staat daarbij steeds de vraag in hoeverre het opleidingsinstituut erin is geslaagd om de gewekte verwachtingen en gedane beloftes daadwerkelijk in te vullen. Uitgangspunten zij daarbij continuïteit, kwaliteit en bedrijfsgerichtheid.

PIEK scoorde op de 11 onderzochte items gemiddeld een 9.4. Dit is een uitzonderlijk hoog cijfer voor een opleidingsinstituut dat zich bezig houdt met maatwerkopleidingen. Klanten gaven aan dat zij “de klantgerichtheid”, “de flexibiliteit”, “de inhoudelijke kennis van regels en specificaties”’ “de benaderbaarheid”, “het nakomen van afspraken”, “de snelheid van reageren en handelen” en “ de professionaliteit” de sterke punten van PIEK vinden. Verder gaven ze unaniem aan dat ze PIEK van harte zouden aanbevelen bij anderen.

Ben Walls, managing director van PIEK, “ Wij zijn zeer blij en tevreden met dit resultaat. Dit laat zien dat onze inspanningen om onze klanten centraal te stellen in onze bedrijfsvoering werkt. Niet voor niets is ons motto “Maatwerk is bij ons standaard”.

Wilt u ook kennis maken met PIEK, kijk dan op de website voor het uitgebreide aanbod aan IPC opleidingen en PIEK maatwerkopleidingen. Daarnaast beschikt PIEK ook over een consultancytak. Tevens kunt u terecht bij het testcentrum van PIEK. Tenslotte is het belangrijk om te weten dat PIEK een van de weinige IPC trainingscentra wereldwijd is, dat gecertificeerd is om de IPC Validation Services aan te bieden.